KRESLENÍ 3D MODELU

Obrázky na této stránce ukazují hlavní fáze konstrukce modelu. Nejprve je nutné vložit do programu podklady pro vytvoření základní geometrie. Ta poslouží pro detailní zpracování modelu. Jak je patrné z obrázků, při konstrukci se můžeme zaměřit na pohledový model nebo na jeho detailní konstrukci. V mojí učebnici, která je k dispozici na těchto stránkách najdete základní postupy konstrukce modelu. Ovládání programu není složité, určitě se rychle naučíte pracovat s nástroji programu. Mnohem náročnější je však vymyslet postup konstrukce a model dobře rozčlenit a zorganizovat. Pokud vám jde jen o výrobu některých dílů, nemusíte konstrukci propracovat do všech detailů a tím si ušetříte mnoho práce. SketchUp vám umožní nakreslit prakticky cokoliv, není orientován jen na určitý obor.

Program umožní pracovat s podklady ve formě rastrových obrázků nebo výkresů dwg, dxf. Obrázek ukazuje vytvoření 3D základní geometrie, která poslouží jako podklad pro nakreslení celého 3D modelu.

Toto je již hotový model nakreslený pro účely ztvárnění povrchové úpravy a prezentace kamarádům.

Vytvořený 3D model letadla doplňuji o piloty a další modely importované z volně přístupné databáze modelů Google Warehouse. Získám tak snadno velmi efektní výsledek k prezentaci.

Učelem vytvoření 3D modelu není jen jeho efektní prezentace, ale hlavně vytvoření dokonalého podkladu k jeho zhotovení. Je možné totiž snadno vytisknout různé díly jako šablony 1:1 nebo vygenerovat data pro CNC stolní frézku či laser. Pokud nepotřebujeme pohledové prezentace nebo studie, můžeme konstrukci zaměřit jen na díly, které budeme vyrábět a konstrukce se může velmi zjednodušit a tím i urychlit.

HOME