KRESLENÍ DOMU V PROGRAMU SKETCHUP

obrázek-animace
Obrázky na této stránce ukazují hlavní fáze kreslení domu. Ovládání programu SketchUp není složité a rychle si ho osvojíte. Mnohem náročnější je však vymyslet postup kreslení a organizaci modelu. Základní představu o organizaci modelu získáte na této stránce a také v mojí učebnici pro architekty. Učebnice je k dispozici na těchto stránkách a najdete zde detailní postupy kreslení domu. Pokud vám jde jen o návrh a prezentaci domu jako celku, nemusíte jej propracovat do všech detailů a tím si vše usnadníte. Máte však možnost jít až do takových detailů, jako jsou kliky na dveřích i s klíči. Vše závisí jen na vaší potřebě a zájmu. SketchUp vám umožní snadno nakreslit a prezentovat prakticky vše.
Je podstatné, jestli budete kreslit dům, který již existuje nebo budete tvořit návrh zcela nového domu. V obou případech budeme potřebovat co nejvíce dostupných informací, obrázků, výkresů a fotografií. Někdy máme informací zoufale málo. Přesto nemusíme propadat beznaději. SketchUp vám například umožní nakreslit 3D model domu jen z jedné nebo několika fotografií. Několikrát jsem tuto možnost využil a musím říci, že funguje skvěle. Vyžaduje to jen vaši dobrou prostorovou představivost.
Kreslení domu podle stavebních výkresů
Stavební výkresy získáme převážně v tištěné podobě. Máme-li možnost výkres naskenovat, bude práce příjemnější, protože si výkres ve formě obrázku importujeme do SketchUpu, přizpůsobíme jeho měřítko a můžeme vesele stavět přímo na výkresu. Ještě lépe na tom budeme, když získáme výkres již v elektronické podobě jako obrázek, nebo ve formátu DWG či DXF. Nemáme-li možnost skenovat nebo získat výkres v elektronické podobě, budeme kreslit podle kót. Naštěstí domy mají relativně jednoduché geometrické tvary a tak to není těžké.
obrázek domu
Model je nejlépe členit tak, jak technologicky vzniká. Nakreslíme například základy a seskupíme je do skupiny nebo komponenty. Celky, které se budou opakovat, seskupíme do komponent (například okna) a celky jedinečné (například základy) můžeme seskupit pouze do skupin. Takto postupně vytvoříme základy, základovou desku, zdi, podlahy, stropy, střechu atd. Takové členění ilustruje následující obrázek.
obrázek domu
Pokud máme všecny části důsledně ve skupinách a komponentách, můžeme bez obav přímo na nich kreslit další navazující části. Začátečníci dělají často zásadní chybu v tom, že kreslí vše jako jeden celek a vůbec nečlení části domu do skupin a komponent. Vše se tak spojuje dohromady a později nutně dojdou do stadia, kdy je vhodné všechno smazat a začít znovu. Dodatečné rozdělení do skupin je natolik komplikované, že je opravdu lépe začít kreslit od začátku.
Dále je vhodné rozčlenit celý model do vhodných hladin. Některé hladiny si vytvářím již během kreslení a některé vytvořím až na konec. Definuji si hladiny odpovídající určitým celkům, které pak lze snadno skrývat a opět zobrazovat. Takové skrývání má dva hlavní důvody: během kreslení můžeme skrývat zavazející části a při prezentaci můžeme provádět kouzla se zobrazením.

Vytvoříme například tyto hladiny:

základy (sem dáme základy a základovou desku)
zdi (zdi, příčky)
střecha (střecha, okapy, hromosvod)
okna (okna, vstupní dveře)
topení (kotel, trubky, radiátory)
elektrika (rozváděče, vypínače, přívodní kabel)
odpad (trubky odpadu)
obrázek domu
Nakonec vytvoříme terén (pokud jsme tak neučinili již na počátku kreslení) a z knihoven načteme potřebné komponenty jako jsou stromy, keře, auta, osoby. Náš model tak získá realistický vzhled. Nastane další zajímavá část našeho snažení - pohrajeme si se stíny, sluncem, mlhou, styly zobrazení, řezy, animacemi...
obrázek domu
Několik kliknutí a máte třeba tohle:
obrázek domu
Líbí se vám to? Neváhejte a zkuste SketchUp! Nikdy nebylo snadnější kreslit ve 3D.
HOME