KRESLENÍ INTERIÉRU V PROGRAMU SKETCHUP

obrázek-animace
Obrázky na této stránce ukazují základní postup při kreslení interiéru. Stejně jako je tomu u kreslení domu, musíme věnovat pozornost zejména rozvržení modelu a jeho členění do skupin, komponent a hladin. To je klíč k úspěchu. Pokud nemáme k dispozici model domu i s místnostmi, tak si vytvoříme model samostatné místnosti. Sem rozmístíme jednotlivé komponenty vybavení. Použijeme přitom vlastní nebo i externí knihovny komponent. Obrovské množství komponent je možné stáhnout přímo z databáze Google SketchUp Warehouse. K tomu stačí mít připojení k intenetu. Komponenty lze stahovat do našeho modelu přímo ze SketchUpu.
obrázek místnosti
Nyní můžeme začít navrhovat a kreslit nábytek. Jednotlivé skříňky budeme členit do komponent tak, jak se budou později vyrábět. Nakreslíme například čelní desku soklu a seskupíme ji do komponenty. Takto postupně vytvoříme všechny ostatní díly nábytku. Situaci ilustruje následující obrázek.
obrázek nábytku
Nakonec aktivujeme hladinu "Nábytek původní" a doplníme vše o dekoraci a vybavení tak, jak je to vidět na obrázku. Nastala chvíle, kdy je možno návrh prezentovat zákazníkovi (nebo manželce).
obrázek místnosti
Nepochybuji o tom, že zákazník bude spokojen a proto můžeme přistoupit k přípravě dokumentace pro výrobu. Pokud budeme výrobu zadávat do specializované truhlářské firmy, budou jim pravděpodobně stačit pouze okótované náhledy, jak to ukazují následující obrázky. V případě, že vy sám jste výrobcem nábytku, velmi by se vám hodila nástavba Truhlář (viz sekce MOŽNOSTI SKETCHUP PRO TRUHLÁŘE).
obrázek sestavy
obrázek skříňky
Následující fotografie dokumentuje, že se nejedná o fikci. Nábytek byl skutečně podle výše popsaného postupu vyroben.
fotografie pracovny
HOME