PLUGINY SKETCHUP KE STAŽENÍ

Pluginy jsou skripty (programy), které uložením do správné složky adresáře SketchUpu mohou rozšířit program o další nástroje nebo funkce. Instalace pluginů do programu SketchUp je od verze 2015 jednoduchá. Plugin nebo skupina pluginů je v sdružena v komprimovaném souboru s koncovkourbz. Spustíte program SketchUp a v menu Window - Preferences - Extensions najdete ikonu pro instalaci pluginů. Nainstalované pluginy je třeba ještě aktivovat zatržítkem v seznamu nainstalovaných pluginů. V případě potíží s instalací pluginů se mi ozvěte, rád vám poradím.
Jak obecně přistupovat k pluginům.
Mnohý začínající uživatel programu si hned v počátku nainstaluje nejrůznější dostupné pluginy. Na zahraničních stránkách je jich volně ke stažení velká spousta. Zde bych si dovolil několik varování:
Pluginy, které si můžete stáhnout na této stránce, považuji za užitečné, spolehlivé a chovají se skromně podle výše popsaných zásad. Neobtěžují zbytečným vnucováním a jsou ověřeny dlouhodobým používáním. Napsal jsem je buď sám, nebo jsem je objevil na zahraničních stránkách a vhodně upravil nebo zcela přepracoval. Pokud nemáte s používáním programu ještě dostatek zkušeností, buďte s instalacemi neznámých pluginů velmi uvážliví a dobře prověřte jejich funkci v nejrůznějších situacích.
Zde můžete stáhnout a pak nainstalovat kompletně všechny pluginy, které mám nainstalovány já sám. Používám je při kreslení strojařských projektů, strojů, nábytku, domů, elektrických schémat, pneumatických schémat, modelů letadel a lodí a pod. Instalace se provede takto: Stažený soubor je v klasickém komprimovaném formátu zip. Koncovku souboru zip je po stažení třeba nejprve změnit na rbz. Pak je možné soubor použít přímo jako instalační program pro SketchUp verze 2015 a vyšší. Vše nainstalujete běžným způsobem v otevřeném SketchUpu v Menu-Window-Preferences-Extensions-Install Extension a aktivujete jednotlivé doplňky zatržítky v seznamu v témže okně.
Stáhnout pluginy Mikač


Starší verze některých pluginů i s návody si můžete stáhnout zde:
Stáhnout pluginy
Stáhnout návody k pluginům
Plugin 2D_tecna_krivka.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci 2D tecna krivka - kreslení rovinných křivek. Je možné určit počet segmentů křivky, počáteční hodnota je 12 segmentů. Nástroj je nenahraditelný pro případy, kdy potřebujete plynule spojit konce dvou hran, které leží v jedné rovině a kruhový oblouk na konce "nepasuje".

Plugin 3D_tecna_krivka.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci 3D tecna krivka - kreslení prostorových křivek. Je možné určit počet segmentů křivky, počáteční hodnota je 12 segmentů. Nástroj je nenahraditelný pro případy, kdy potřebujete plynule spojit konce dvou zcela mimoběžných hran. Nástroj je velmi užitečný pro vytvoření cesty při natažení kabelu nebo hadice nástrojem Následuj mě (Follow Me).

Plugin odvesna.rb rozšíří kontextové menu o funkci Odvesna - Odvěsna. Z principu SketchUpu nebylo dříve možné graficky určit druhou odvěsnu pravoúhlého trojúhelníka, pokud známe přeponu a jednu odvěsnu. Tento plugin druhou odvěsnu spočítá a nakreslí.

Plugin stred.rb je-li vybrán oblouk, kružnice, polygon, plocha nebo i 3D těleso, rozšíří kontextové menu o funkci Stred v osach XYZ. Nástroj vloží do středu objektu konstrukční bod. Střed je určen jako střed rozměrů objektu v hlavních osách X,Y,Z. V případě oblouku, kružnice nebo polygonu rozšíří kontextové menu ještě o funkci Stred oblouku - vloží do středu kruhového oblouku nebo kružnice konstrukční bod.

Plugin konstrukcni_cara.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Konstrukcni cara - Kreslení konstrukčních úseček s možností volby vkládání počátečních a koncových konstrukčních bodů klávesou Ctrl. Nástroj umí kreslit také samotné konstrukční body na vámi určené místa.

Plugin zmenit_na_hranu.rb je-li vybrána jedna nebo více konstrukčních úseček (nikoliv přímek), rozšíří kontextové menu o funkci Zmenit na hranu. Nástroj změní vybrané konstrukční úsečky na hrany. Konstrukční přímky vytvořené nástrojem Metr (Tape Measure) nebo Uhlomer (Protractor) nelze konvertovat protože nemají konečnou délku.

Plugin zmenit_na_konstrukcni.rb je-li vybrána konstrukční čára, hrana nebo křivka, rozšíří kontextové menu o funkci Zmenit na . . . a Zmenit na - - -, nástroj změní vybrané čáry na konstrukční úsečky čárkované nebo tečkované.

Plugin vytvorit_plochu.rb - jsou-li vybrány čáry, které tvoří uzavřený tvar v rovině, rozšíří kontextové menu o funkci Vytvorit plochu a vytvoří plochu, kterou se vám dříve z nějakého důvodu nedařilo vytvořit. Nástroj často používám při kreslení malých plošek a také jen jako kontrolu rovinnosti uzavřené smyčky.

Plugin uhlove_koty.rb rozšíří menu Nastroje (Tools) o funkci Uhlove koty. Je to nástroj, který obohatí nástroje o možnost úhlových kót, které jinak bohužel v programu chybí.

Plugin rozdelit_body.rb je-li vybrána hrana, konstrukční úsečka, rozšíří kontextové menu o funkci Rozdelit konstrukcnimi body - rovnoměrně rozdělí hranu na zadaný počet dílů vložením konstrukčních bodů. Konstrukční přímky ignoruje, protože nemají konečnou délku.

Plugin export_do_dxf.rb rozšíří menu Soubor (File) o funkce Export do 2D DXF - hrany, Export do 2D DXF - oblouky a Export do 3D DXF - export označené geometrie 3D modelu do formátu DXF. Model k exportu nesmí být seskupen do skupin nebo komponent, protože tyto jsou při exportu ignorovány. Exportuje se označená geometrie ve formě hran, oblouků a kružnic. Výsledný soubor rozměrově souhlasí s modelem. Dá se to z pohledu modeláře považovat za velmi dobrou náhradu exportu, který je obsažen v placené verzi.

Plugin mrizka.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Mrizka. Je to velmi užitečný nástroj, který vytvoří libovolnou konstrukční síť v libovolném místě a směru. To využijete pro kreslení pravidelných geometrií jako jsou plošné spoje, písmo půdorysy staveb a mnoho dalších.

Plugin spojit_do_krivky.rb jsou-li vybrány na sebe navazující hrany, rozšíří kontextové menu o funkci Spojit do krivky - spojí hrany do jedné obecné křivky. Je to výborný pomocník při vytahování hran do hladkých ploch.

Plugin zrcadleni.rb rozšíří menu Nastroje (Tools) o funkci Zrcadlit. Je to nástroj, který umí převrátit (zrcadlit) libovolný objekt kolem vámi definovaného bodu, přímky nebo plochy.
Plugin prusecik.rb jsou-li vybrány dvě hrany, rozšíří kontextové menu o funkci Prusecik - vloží konstrukční bod do průsečíku obou hran, a to i když průsečík leží mimo těchto hran.

Plugin import_txt.rb rozšíří menu Soubor (File) o funkci Nacist TXT data - import souřadnic z datového souboru ve formátu TXT. Načte například souřadnice profilu křídla z textového souboru exportovaného ze známého modelářského programu Profili 2. Je vhodný také v případě ručního odměřování souřadnic z plánů. Více se dočtete v lekci 15 učebnice pro modeláře.

Plugin obdelnik.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Volny obdelnik - kreslení obdélníka v libovolném směru, což standardní nástroj SketchUp bohužel neumožňuje. Klávesou Ctrl je možné navíc přepnout nástroj do módu kreslení obdélníka z konstrukčních čar.

Plugin tvary.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Tvary - parametrické kreslení složitějších dílů pro ocelové konstrukce jako jsou jekly, L profily, příruby, desky, trubky a další.

Plugin zjednodušit_obrys.rb jsou-li vybrány hrany, rozšíří kontextové menu o funkci Zjednodušit obrys - zjednoduší uzavřenou plošnou křivku bez vnitřní plochy dle vašeho zadání úhlu sousedících hran.

Plugin koule.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Koule - kreslení koule zadáním středu a poloměru myší nebo údajem. Je možné zvolit požadovaný počet segmentů.

Plugin rotujici_pohled.rb rozšíří menu Kamera (Camera) o funkci Rotujici pohled - otáčení modelu na obrazovce pro efektní prezentaci modelu.

Plugin rozvin.rb rozšíří menu Nastroje (Tools) o funkci Rozvin - rozvinutí ploch tělesa do jedné roviny. Nástroj je vítanou možností pro snadné vytvoření rouzvinutých tvarů plechových dílů, papírových vystřihovánek a pod.

Plugin ohyb.rb rozšíří menu Nastroje (Tools) o funkci Ohyb - ohyb komponent a skupin podle vámi zadané křivky. Nástroj je velmi užitečnou možností například pro ohyb 3D textů.

Plugin vycistit_hrany.rb je-li vybrána jakákoliv geometrie, rozšíří kontextové menu o funkci Vycistit hrany - vyčistí těleso od osamělých a nadbytečných hran, spojí rozdělené hrany, odstraní vnitřní nepotřebné plochy. Je to vynikající pomocník při kreslení těles. křivku bez vnitřní plochy dle vašeho zadání úhlu sousedících hran.

Plugin vytazeni_hran.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Vytazeni hran - kreslení ploch vytažením libovolných označených hran libovolným směrem.

Plugin vytazeni_podle_krivky.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Vytazeni podle krivky - kreslení ploch vytažením skupiny navazujících hran podle jiné skupiny navazujících hran. Vytvoří se tak jednoduchá zborcená plocha.

Plugin zborcena_plocha.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Zborcena plocha - kreslení složitějších zborcených ploch plynulým propojením několika křivek. Nástrojem nakreslíte například zvlněnou záclonu, splývající ubrus a pod.

Plugin soupiska_komponent.rb rozšíří menu Soubor (File) o funkci Soupiska komponent. Nástroj vytvoří textový soubor, který obsahuje názvy všech komponent a jejich počet v celém modelu. Pokud komponenta obsahuje i svůj popis, je tento do soupisky zahrnut. Po vytvoření soupisky se na obrazovce otevře okno s náhledem právě vytvořené soupisky.

Plugin schema.rb rozšíří menu Kresli (Draw) o funkci Schema. Menu Schema obsahuje čtyři podsekce: Rámeček, Značky elektro, Značky potrubí a Popis. Nástroj s výhodou použijete pro kreslení schemat elektroniky a schemat potrubí ve formátu A4 nebo A3. Velikost značek a popisového textu lze libovolně měnit. Nástroj lze s výhodou použít pro 2D popis různých objektů.

MATERIÁLY A TEXTURY SKETCHUP KE STAŽENÍ

obrázek-animace
Materiály jsou potřebné pro obarvení povrchu dílů. Během mé práce s programem SketchUp jsem posbíral, upravil a vytvořil množství materiálů, které určitě využijete i vy. Balík materiálů si stáhněte, rozbalte a vložte do složky:

C:/Program Files/... SketchUp.../Materials

Od této chvíle budete mít k dispozici více možností, jak obarvit vaše výtvory nástrojem Bucket (vědro).
Asfalt - asfaltové povrchy
Barvy - palety barev číslované a pojmenované
Demos - palety barev a dekorů dřeva firmy Demos
Dlažba - venkovní dlažby
Dlaždice - vnitřní a venkovní povrchy z dlaždic
Dřevo a parkety - dekory dřeva, lamina, plovoucích podlah a pod.
Dřevo Truhlář - dekory dřeva se právnou orientací vláken pro použití v nástavbě Truhlář
Kachle - kachle pro krby a pod.
Kámen - kamenné povrchy stěn a pod.
Koberce - interiérové koberce
Korek - korkové povrchy podlah a pod.
Kov - povrchy kovů, pochozí plechy
Kůže - vydělané kůže
Laminát - lamináty a kompozity
Modely letadel - balsa, smrk, topolová překližka, buková překližka
Mulč - mulčovací kůra pro záhony a jiné plochy
Obecné - povrchy různých materiálů, které nelze zařadit do ostatních složek
Organické - živé a přírodní povrchy
Ploty - pletiva a děrované plechy
Potraviny - povrchy různých potravin
Rolety - okenní rolety, žaluzie, stínidla
Skic materiál - perem nebo tužkou skicovaný materiál
Sklo - sklo a jiné průhledné materiály
Střechy - střešní tašky, břidlice
Vegetace - povrchy různých rostlých ploch
Voda - různé vodní hladiny
Zdi - cihlové, tvárnicové a omítané zdi
Země - hlína
obrázek s barvami
HOME