KRESLENÍ 3D PROJEKTU SKETCHUP VE STROJÍRENSTVÍ

V oblasti balicí techniky pracuji od roku 1985 a v současné době zpracovávám projekty balicích linek pro významné světové výrobce balicích strojů. Při své práci s výhodou využívám skvělých vlastností programu SketchUp. Na základě měření, fotografií a stavebních výkresů jsem schopen rychle nakreslit přesný a věrný 3D model výrobních prostor.
Na obrázcích níže jsou dva stejné pohledy do výrobních prostor - fotografie skutečných výrobních prostor a vedle 3D model vytvořený popsaným způsobem:
obrázky projektů
Do modelu výrobních prostor umístím požadovanou technologii tak, aby to vyhovělo toku materiálu, hygieně, přístupu obsluhy, požadavkům zákazníka apod. Pokud linka obsahuje nějakou ocelovou konstrukci, navrhnu ji s výhodou také v programu SketchUp. Vytvořil jsem si k tomuto účelu rozsáhlou knihovnu polotovarů, dílů, strojů a konstrukcí. Pokud později dojde k realizaci projektu, zpracuji výrobní dokumentaci podle 3D SketchUp modelu v CAD programu Solid Works. Tento postup se ukázal jako velmi efektivní. Obrázek vlevo dole ukazuje 3D model ocelové konstrukce a fotografie vedle pak již hotovou konstrukci u zákazníka.
obrázky projektů
Do hotového modelu umístím na předpokládaná místa také 3D postavy obsluhy, palety, vozíky, krabice, nádoby na odpad, role fólií apod. Je to velmi působivé a současně to dává jasnou představu o situaci v pracovním prostoru. Na obrázku můžete vidět 3D model menší balicí linky. Na fólii balicího stroje je možno doplnit potisk zákazníka, obsluha může mít na zádech logo firmy apod. To vše pak působí velmi propracovaně a přesvědčivě.
balicí linka
Pro zákazníky, kteří projeví zájem o maketu linky, mohu vyrobit model v měřítku 1:20 až 1:50. K tomuto účelu jsem vybaven stolní CNC frézkou, na které mohu zhotovit většinu dílů modelu linky. Na obrázku je vidět jeden takový model:
model linky
Při projektování spolupracuji s vhodnými dodavateli technologie po celé Evropě a v případě realizace projektu mohu zorganizovat dodávku a montáž linky.
HOME