Partnerské vztahy

Měl jsem v  životě to veliké štěstí, že jsem prožil dva krásné vztahy. První byl velmi dlouhý manželský vztah a později pak několikaletý partnerský vztah. Oba nakonec dospěly ke svému konci ze zcela odlišných důvodů, které zde z pochopitelných důvodů nehodlám zveřejňovat. Necítím žádnou zášť, jen jsem smutný a cítím zklamání. Snažím se ale pochopit podstatu a příčiny rozpadu mých jinak hezkých vztahů. Potřebuji si jednoduše udělat jasno a najít nějaké logické zákonitosti ve vztazích. Velmi mi v tom pomáhá, že jsem se v rámci studia obchodování na burze musel naučit rozeznávat, chápat a také částečně ovládat své emoce. V následujícím textu se snažím shrnout moje osobní poznatky, zkušenosti a názory. Nečiním si ale vůbec nárok na to, že jsou nutně všechny správné. Rozhodně nejsem samotář a považuji se za nekonfliktní partnerský typ (doufám, že se nemýlím). Toužím po trvalém, harmonickém vztahu a rád bych se napříště vyhnul vlastním chybám a současně dokázal co nejvíce porozumět a pomoci budoucí partnerce.

Historická role mužů a žen
Žena byla odjakživa byla ta, která setrvávala někde v závětří a starala se o domov a děti. Muž byl naopak odjakživa ten, který chodil do nebezpečí. Budoval obydlí, chodil na lov a do boje. I když dnes není takové rozdělení rolí tak výrazné, v našem podvědomí a instinktech jsou hluboce zakořeněny a do značné míry určují očekávání mužů a žen od svých partnerů. Dejme si ruku na srdce, některým svým archetypům prostě neutečeme.

Očekávání žen od partnerů
Pocit jistoty a bezpečí je to, co žena očekává od vztahu na prvním místě. Chce silného muže, který ji dokáže ochránit, hmotně zabezpečit a budovat obydlí. Typicky nemají v oblibě slabé a submisivní muže. Imponují jim také muži inteligentní, chytří a vzdělaní. Bytostně touží být milovány a obdivovány.

Očekávání mužů od partnerek
Muž očekává uznání a pochvaly za to, jak plní svou roli budovatele, ochránce a živitele. S nadsázkou se říká, že stejně tak, jako nelze "přecibulit" guláš, tak nelze "přechválit" muže. Muž naopak nesnáší výčitky při případném nezdaru a projevy lítosti při nemoci, zranění nebo neúspěchu. Má totiž podvědomou obavu, že jeho role je negativní událostí ohrožena. Moudrá žena v takových situacích umí zvolit vhodná slova, tón a čas, aby muže zbytečně neponížila.

Společná očekávání partnerů
Některá očekávání partnerů jsou zcela shodná. Samozřejmým očekáváním je vzájemná fyzická přitažlivost, bez které by ani žádný láskyplný vztah nevznikl. Jsou ale dvě zcela zásadní očekávání, bez jejichž naplnění se žádný vztah nemůže obejít. Je to důvěra a hned po ní tolerance. Oba partneři očekávají, že se na svůj protějšek můžou za všech okolností spolehnout a že budou tolerovány jejich nepodstatné vady a prohřešky. Nikdo není dokonalý a všichni jsme chybující. Bez důvěry a tolerance by se nemohla nikdy naplnit ostatní očekávání jako jsou upřímná a otevřená komunikace, projevy pozornosti a něha.

Důvěra

Důvěra je základní kámen vztahu a proto musí být bezpodmínečně přítomna již na počátku vztahu. Nelze přece navázat vztah bez počáteční důvěry. Kdo se o něco takového pokusí a na počátku vztahu přistupuje k partnerovi s nedůvěrou, bude svůj protějšek neustále pozorovat a každý sebemenší prohřešek bude považovat za důkaz toho, že partner není jeho důvěry hoden. On pak musí nustáleje dokazovat, že si ji zaslouží. V takovém případě důvěra nikdy nevznikne a vztah se nutně dříve nebo později rozpadne. Na počátku proto musí být důvěra, o kterou partneři pečují svým chováním a kterou nikdy nezklamou pokud jsou to slušní a poctiví lidé, kterým na vztahu záleží. Partnerovi prostě musíme od počátku důvěřovat a je třeba velmi zvažovat, zda vůči němu použijeme jakýkoliv projev nedůvěry bez vážných důvodů. Pokud jeden z partnerů nedůvěřuje, přenese se logicky nedůvěra i na toho druhého a vztah se už nedá zachránit. Vím to z vlastní zkušenosti. Jak můžete věřit někomu, kdo nevěří vám? Mějte vždy na paměti, že důvěra k nějaké osobě je jen jedna a pokud ji ztratíte, její ztráta je již trvalá.

Dobré rady

Barvitě pojmenujte své pocity. Zatímco někteří řeknou, že se cítí špatně, jiní ty stejné pocity označí jako podrážděné, frustrované, rozladěné nebo úzkostlivé. Čím trefnější je vaše pojmenování, tím lepší je i váš vhled do vašich pocitů, tedy co je způsobilo a co byste s nimi měli dělat.

Zajímejte se o ostatní. Nezáleží na tom, jestli jste introvert, nebo extrovert měli by jste se zajímat o všechny ve svém okolí a posilovat k nim tak vaši empatii.

Nebojte se změny. Je dobré, když jste flexibilní a přizpůsobiví neustálým změnám. Je známo, že strach ze změn je největší překážkou vašeho úspěchu a štěstí.

Poznejte své silné a slabé stránky. Měli by jste si dobře uvědomovat, v čem jste dobří a v čem ne. Budete vědět, jak využít svých předností k úspěchu a jak se vyhnout nezdarům způsobeným vašimi slabostmi.

Vnímejte charakter ostatních. Snažte se pochopit, čím si procházejí lidi kolem vás. Porozumíte jejich skrytým motivacím a jejich smýšlení pak pro vás nebude záhadou.

Buďte sebevědomí. Pokud máte dobré povědomí o tom, kdo jste, je pro ostatní velice těžké vás jakkoli namíchnout. Vyrovnaní lidé jsou sebevědomí a nezaujatí, což jim vytváří doslova hroší kůži. Dokonce si sami ze sebe dělají legraci nebo to nechávají dělat ostatní, protože umějí rozeznat hranici mezi humorem a ponižováním.

Nebojte se říkat ne. Sebeovládání, tedy odkládání vlastního uspokojení a vyhýbání se impulzivnímu chování, zlepšuje váš vztah k ostatním. Čím je pro vás obtížnější říkat ne, tím více jste ve stresu a hrozí vám vyhoření nebo deprese.

Promíjejte chyby. Moudří lidé se zbytečně nerýpají ani ve svých ani v cizích chybách, ale nezapomínají na ně, aby se jim v budoucnu mohli vyhnout.

Dávejte, aniž byste očekávali něco na oplátku. Když vám někdo dá něco jen tak, aniž by od vás něco očekával, udělá to velký dojem. Ten, kdo neustále myslí na ostatní, buduje dobré vztahy.

Zbavujte se zášti. Budete pro své okolí mnohem přijatelnější. Pociťování záště navíc znamená být neustále ve stresu a ohrožuje to vaše zdraví.

Neutralizujte toxické lidi. Jednání s nepříjemnými lidmi je frustrující a vyčerpávající. Udržujte při kontaktu s takovými jedinci své emoce na uzdě a řešte situaci co nejvíce racionálně. Zkuste zvážit hledisko toxické osoby a najít řešení a společnou půdu. Pokud to jde, toxickým lidem se raději vyhněte.

Nehledejte dokonalost. Nemá smysl hledat dokonalost ani u sebe ani u jiných, protože ta neexistuje. Lidské bytosti jsou od přírody omylné. Pokud se budete snažit o svou vlastní dokonalost, bude vás nutně neustále nahlodávat pocit selhání a z toho plynoucí úzkosti. Budete-li hledat dokonalost u svého protějšku, budete se jej snažit neustále hodnotit a vytýkat mu sebemenší prohřešky. V takovém prostředí se nedá žít. Drobné prohřešky partnera obracejte raději v žert, budete veselejší a pro své okolí mnohem přijatelnější.

Radujte se z toho, co máte. Trávit čas rozjímáním nad tím, za co jste vděční a co máte, je velmi příjemné. Neváheje svou radost projevovat nahlas, redukuje to stres a zlepšuje náladu. Netrapte se naopak tím, co nemáte, byli by jste pořád nešťastní.

Naučte se odpojit. Pokud jste dostupní 24 hodin po 7 dní v týdnu (což moderní technologie umožňují), vystavujete se záplavě stresu. Vypněte občas telefon, odpojte se od internetu a dejte si pauzu.

Dbejte na kvalitní spánek. Během spánku se váš mozek doslova nabíjí. Prochází vzpomínky z prožitého dne, které následně ukládá nebo vymazává. Díky tomu se ráno probudíte svěží a s čistou hlavou. Z nedostatku spánku se snižuje vaše pozornost, sebekontrola a paměť.

Nebuďte negativističtí. Čím více přemítáte nad negativními myšlenkami, tím silnější je děláte. Většina z nich je ale jen tím, čím jsou, tedy myšlenkami, nikoliv fakty. Když se vám zdá, že něčeho nikdy nemůžete dosáhnout, je to jen přirozená tendence vašeho mozku vnímat hrozby. Je dobré rozeznávat rozdíl mezi fakty a pouhými myšlenkami.

Nedejte si nikým zkazit radost. Dostatečně sebevědomí a vyrovnaní lidé mají radost z něčeho, co dokázali, nenechají si tuto radost nikým zkazit. Nedají na to, co si o nich ostatní myslí, protože jejich sebeúcta přichází zevnitř.

Nedovolte nikomu útočit na vaši čest. Poctivý a slušný člověk pěstuje svou sebeúctu a proto nečiní nikomu nic zlého. Právem si zakládá na své cti a odmítá jakékoli útoky proti ní od jiných. Pocit sebeúcty činí člověka klidným, spokojeným a vyrovnaným.

Rozchod

Nastal důvod k rozchodu? Tuto otázku si tisíckrát položíte, jestliže vám něco na vašem vztahu s partnerem vadí a trápí vás to. Pro nalezení odpovědi si problém ve vztahu snažte poctivě, v klidu a bez emocí přiřadit k některé z následujících tří možností:

1. Vadí mi to, ale jsem schopen a ochoten to tolerovat.

2. Vadí mi to, nejsem schopen a ochoten to tolerovat, ale existuje naděje, že partnera přesvědčím, aby se takového jednání vystříhal.

3. Vadí mi to, nejsem schopen a ochoten to tolerovat, navíc pokusy přesvedčit partnera, aby se takového jednání vzdal, opakovaně selhávají.

V případě, že vaše hodnocení odpovídá bodu 1 nebo 2, neztrácejte naději a otevřenou, trpělivou diskuzí se snažte partnera přesvědčit, aby se už takto nechoval, protože vás to zraňuje a ničí váš vztah. Je nutné si odpustit, zbavit se bolesti a jít dál. Odpustit však neznamená prominout nebo zapomenout, ale pokud možno překonané prohřešky již bezdůvodně protějšku nepřipomínat.

V případě, že vaše hodnocení situace ve vztahu odpovídá bodu 3, tak se ptejte, jestli je řešení ještě schůdné nebo oba partneři nejsou schopni (například kvůli své povaze) anebo ochotni ustoupit od svých postojů a od svého chování. V takové situaci nezbývá než uvažovat o rozchodu.

HOME